Kancelaria mieści się w miejscowości Jelcz - Laskowice przy ulicy Bożka 11
(I piętro, budynek Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej).

Notariusz Jelcz Laskowice

zaprasza od 9:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku.
Istnieje również możliwość dokonania czynności w innych godzinach, jak również w dni wolne od pracy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Notariuszem.

Notariusz Jelcz - kancelaria notarialna . Sporządzamy akty notarialne, sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia, sporządzamy poświadczenia, doręczamy oświadczenia, spisujemy protokoły, sporządzamy protesty weksli i czeków, przyjmujemy na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Czynności notarialne - Notariusz Jelcz Laskowice ...


Wynagrodzenie za czynności notarialne ustalane jest indywidualnie (z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej).
Opłaty notarialne - Notariusz Jelcz Laskowice ...